M 6.41 Andmete taastamise harjutamine

Algatamise eest vastutavad: IT-turvaosakond
Rakendamise eest vastutavad: andmevarunduse eest vastutav töötaja

Andmete taastamist andmevarunduslintide abil tuleb pisteliselt, kuid vähemalt pärast igat andmevarundusprotseduuri sisseviidud muudatust katsetada. Selle käigus on tarvis esmalt saada kinnitus, et andmeid on võimalik täies mahus taastada (nt ühe serveri kogu andmemahtu). Sellisel moel on võimalik usaldusväärselt välja selgitada, kas:
  • andmete taastamine on üleüldse võimalik
  • andmevarunduseks valitud protseduur on mõistlik
  • andmevarunduse kohta on olemas piisavas mahus dokumentatsioon, mis võimaldab vajadusel ka mõnel asendustöötajal andmeid taastada
  • andmete taastamiseks kuluv ajaline ressurss on kooskõlas käideldavusnõuetega (vt M 6.1 Käideldavusnõuete inventuur).
Andmete taastamise harjutamise käigus tuleks muuhulgas arvestada ka järgnevaga:
  • Andmeid tuleb võib-olla installeerida mõnele varuks hoitavale IT-süsteemile.
  • Andmete varunduseks ja andmete taastamiseks tuleb kasutada erinevaid lugemis- ja kirjutusseadmeid.

Kontrollküsimus: