M 6.31 Protseduurid süsteemi tervikluse kao puhuks


Algatamise eest vastutavad: IT-turvaosakond, IT-juht

Rakendamise eest vastutavad: administraator, kasutaja


Väärkasutusesarnane kasutus

Juhul, kui Unix-süsteem ei käitu nii nagu peaks, nt süsteem käitub arusaamatult, süsteemist pole võimalik leida vajalikke andmeid, failide sisu on muudetud, salvestusmaht väheneb pidevalt, ilma et midagi salvestataks, võib olla tegemist süsteemi tervikluse kaoga. See võib olla põhjustatud süsteemi väärast kasutamisest, nt süsteemiseadistuste muutmisest, Trooja hobusest või mõnest arvutiviirusest. Neil juhtudel peaksid kasutajad arvestama järgnevate punktidega:


Administraator peaks teostama järgnevad sammud:


Juhul, kui andmeid on kustutatud või soovimatul moel muudetud, on neid võimalik varukoopiate abil taastada.


Täiendavad kontrollküsimused: