M 6.21 Kasutatava tarkvara varukoopia


Algatamise eest vastutavad: IT-juht, IT-turvaosakond

Rakendamise eest vastutavad: administraator, kasutaja


IT-süsteemides esinevate probleemide korral on tihti tarvis nii operatsioonisüsteemi kui ka rakendusi kiiresti uuesti installida. Selleks peavad kõik installimiseks vajalikud failid alati käepärast olema. Seetõttu on oluline luua tarkvarast varukoopiad ja need sobivas kohas arhiveerida.

Kui algne tarkvara on tarnitud mõnel andmekandjal (nt DVD, CD, USB-mälupulk), tuleks originaaltarkvarast ja selle baasil loodud enda tarkvaraarendustest teha varukoopiad, mis muudavad uuesti installimise võimalikult lihtsaks. Originaalandmekandjaid ja nendest loodud varukoopiaid tuleb hoida eri kohtades.

Rakenduste puhul on üldjuhul tavaks, et neid ei müüda koos andmekandjatega, vaid eraldi installimisfailidena, mõne paketi- või tarkvarahalduse osana või lähteteksti paketina. Ka selliseid installimisallikaid tuleks hoida mõnes sobivas kohas.

Tasuliste operatsioonisüsteemide ja rakenduste puhul nõutakse installimisprotseduuri käigus sageli ka litsentsinumbri sisestamist. Seetõttu on tähtis, et installimiseks vajaliku tarkvara kõrval arhiveeritaks sobivalt ka litsentsinumbrid. Volitamata juurdepääs installimiseks kasutatavale tarkvarale ja litsentsinumbritele, nt piraatkoopia tegemiseks, peab olema välistatud.

Kui tarkvara transleeriti lähtetekstist, peab asjakohane dokumentatsioon sisaldama kõiki transleerimiseks kasutatud suvandeid ( options ) ja eelkõige selliseid suvandeid, mida kasutati võimaliku configure -skripti käivitamiseks. Binaarpaketist installitud tarkvara puhul tuleks dokumenteerida kõik installimisprotsessi etapid selliselt, et nende põhjal oleks võimalik hiljem installimise käigust aru saada.

Kõik konfiguratsioonifaili muudatused tuleb alati dokumenteerida. Soovitatav on kasutada versioonihaldust. Samuti tuleks konfiguratsioonifailidest regulaarselt teha varukoopiad.


Täiendavad kontrollküsimused: