M 4.92 Süsteemihaldussüsteemi turvalise töö tagamine


Algatamise eest vastutavad: IT-juht, IT-turvaosakond
Rakendamise eest vastutavad: administraator

Süsteemihaldussüsteem võib teadupärast koosneda erinevatest haldustööriistadest (vt M 2.171 Sobiva süsteemihaldustoote valimine) ning selle turvalise kasutamise võimaldamiseks tuleb tagada ja kontrollida, kas kõikide asjassepuutuvate komponentide konfiguratsioon on turvaline (vt lisaks M 4.91 Süsteemihaldussüsteemi turvaline installeerimine). Selleks tuleb sobival moel kaitsta süsteemihaldussüsteemi poolt hallatavate ja seega süsteemi osasid tarkvara ja/või andmete kujul sisaldavate komponentide operatsioonisüsteeme. Kaitsmise alla kuulub ka haldussüsteemi tsentraalseid ülesandeid täitvate arvutite (haldusserveri, haldusandmebaasidega arvutite) turvaline paigutus. Lisaks tuleb hoolitseda turvalise andmeedastuse eest (vt M 5.68 Krüpteerimisprotseduuride kasutamine võrgusuhtluses). Järgnevate punktide täitmist tuleb jälgida eriti just haldussüsteemi käitamise ajal: