M4: Riistvara ja tarkvara


M 4.1 IT-süsteemide paroolkaitse
M 4.2 Ekraanilukk
M 4.3 Viirusetõrjeprogrammide kasutamine
M 4.4 Eemaldatavate andmekandjate draivipilude ja väliste andmekandjate nõuetele vastav kasutamine
M 4.5 Kodukeskjaama (PBX) haldustööde logi
M 4.6 Kodukeskjaama (PBX) konfiguratsiooni läbivaatus
M 4.7 Algparoolide muutmine
M 4.9 X Windowsi turvamehhanismid
M 4.10 Kodukeskjaama (PBX) terminalide paroolikaitse
M 4.11 Kodukeskjaama (PBX) liideste turve
M 4.13 Identifikaatorite hoolikas jaotamine
M 4.14 Kohustuslik paroolkaitse Unixi all
M 4.15 Turvaline sisselogimine
M 4.16 Konto- ja/või terminalipääsu piirangud
M 4.17 Tarbetute kontode ja terminalide blokeerimine
M 4.18 Monitori- ja ainukasutajarežiimi pääsu reguleerimine
M 4.19 Unixi süsteemifailide ja -kataloogide atribuutide jaotuse piirangud
M 4.20 Unixi kasutajafailide ja -kataloogide atribuutide jaotuse piirangud
M 4.21 Ülemaõiguste volitamatu võtu vältimine
M 4.22z Andmete konfidentsiaalsuse kao vältimine Unix-süsteemis
M 4.23 Käitusfailide turvaline kutsumine
M 4.24 Järjekindla süsteemihalduse tagamine
M 4.25 Logimine Unix-süsteemis
M 4.26 Regulaarne turvakontroll Unix-süsteemis
M 4.27 Sülearvuti paroolkaitse
M 4.28z Sülearvuti tarkvara reinstalleerimine kasutaja vahetumisel
M 4.29z Kaasaskantavatele IT-süsteemidele mõeldud krüpteerimistoote kasutamine
M 4.30 Rakendusprogrammide turvavahendite kasutamine
M 4.31 Toite tagamine mobiilsel kasutamisel
M 4.32 Andmekandjate füüsiline kustutamine enne ja pärast nende kasutamist
M 4.33 Viirustõrjeprogrammi kasutamine andmekandjate vahetamisel ja andmete edastamisel
M 4.34z Krüpteerimise, kontrollsummade ja digitaalallkirjade rakendamine
M 4.35z Saatmisele eelnev andmete kontroll
M 4.36z Faksi adressaatnumbrite blokeerimine
M 4.37z Faksi saatjanumbrite blokeerimine
M 4.40 Arvuti mikrofoni volitamata kasutamise vältimine
M 4.41z Sobivate IT-süsteemide turvatoodete valimine
M 4.42z Turvafunktsioonide rakendamine IT-rakenduses
M 4.43z Automaatse ümbrikusüsteemiga faksiaparaat
M 4.47 Turvalüüsi operatsioonide logimine
M 4.56 Turvaline kustutus Windows operatsioonisüsteemides
M 4.63 Kaugtöökohaarvutite turvanõuded
M 4.64 Ülekantavate andmete kontrollimine enne edastamist/peidetud info kõrvaldamine
M 4.65 Uue riist- ja tarkvara testimine
M 4.67 Tarbetute andmebaasikontode sulgemine ja kustutamine
M 4.68 Järjekindla andmebaasi halduse tagamine
M 4.69 Andmebaasi regulaarne turvakontroll
M 4.70 Andmebaasiseire teostamine
M 4.71 Andmebaasi linkide kasutamise kitsendamine
M 4.72z Andmebaasi krüpteerimine
M 4.73 Valitavate andmehulkade ülempiiride määramine
M 4.78 Konfiguratsioonimuudatuste hoolikas teostamine
M 4.79 Kohapealse võrguhalduse turvalised pääsumehhanismid
M 4.80 Kaug-võrguhalduse turvalised pääsumehhanismid
M 4.81 Võrgutoimingute audit ja logimine
M 4.82 Võrgu aktiivkomponentide turvaline konfigureerimine
M 4.83 Võrgukomponentide riistvara ja tarkvara värskendamine ja täiendamine
M 4.84 BIOSi turvamehhanismide kasutamine
M 4.85z Sobiv krüptomoodulite liideste disain
M 4.86 Krüptomoodulite kindel rollijaotus ja konfigureerimine
M 4.87z Krüptomoodulite füüsiline turve
M 4.88 Nõuded operatsioonisüsteemide turvalisusele krüptomoodulite kasutamise korral
M 4.90w Krüptoprotseduuride kasutamine ISO/OSI etalonmudeli eri kihtides
M 4.91 Süsteemihaldussüsteemi turvaline installeerimine
M 4.92 Süsteemihaldussüsteemi turvalise töö tagamine
M 4.93z Regulaarne tervikluse kontroll
M 4.94 Veebiserveri failide turve
M 4.95 Minimaalne operatsioonisüsteem
M 4.96z DNSi desaktiveerimine
M 4.97z Ainult üks teenus serveri kohta
M 4.98 Side piiramine miinimumini paketifiltritega
M 4.99 Kaitse info muutmise eest pärast üleandmist
M 4.100 Tulemüür ja aktiivsisu
M 4.101 Tulemüürid ja krüpteerimine
M 4.105 Unixi turvaline tüüpinstalleerimine
M 4.106 Süsteemi logimise aktiveerimine (Unix)
M 4.107 Tootja ressursside kasutamine
M 4.109z Tööjaamade tarkvara reinstalleerimine
M 4.113z Autentimisserveri kasutamine kaugpöördussüsteemis
M 4.114 Mobiiltelefonide turvamehhanismide rakendamine
M 4.115 Mobiiltelefonide toite tagamine
M 4.116 Lotus Notesi/Domino turvaline installimine
M 4.128 Lotus Notesi/Domino turvaline käitus
M 4.132 Lotus Notes'i süsteemi seire
M 4.133z Sobivate autentimismehhanismide valimine
M 4.134z Sobivate andmevormingute valimine
M 4.135 Süsteemifailide pääsuõiguste andmise kitsendused
M 4.138 Windows Serveri konfigureerimine domeenikontrollerina
M 4.146 Windows'i klient-operatsioonisüsteemide turvaline käitus
M 4.147z EFS-i turvaline kasutamine Windows ’i keskkonnas
M 4.149 Windows'i faili- ja ühiskasutusõigused
M 4.151 Internet-PC turvaline installeerimine
M 4.152 Internet-PC turvaline käitus
M 4.168 Sobiva arhiivisüsteemi valimine
M 4.169 Sobiva arhiveerimis-andmekandja valimine
M 4.170 Dokumentide arhiveerimiseks sobivate andmevormingute valimine
M 4.171 Arhiivisüsteemi indeksiandmebaasi tervikluse kaitse
M 4.172 Arhiivipöörduste logimine
M 4.173 Arhiveerimise regulaarsed talitlus- ja taastetestid
M 4.176 Autentimismeetodite valimine veebilehtede jaoks
M 4.177 Tarkvarapakettide tervikluse ja autentsuse tagamine
M 4.198z Rakenduse installeerimine chroot -puuri
M 4.199 Ohtlike failivormingute vältimine
M 4.201 Marsruuterite ja kommutaatorite turvaline lokaalne aluskonfiguratsioon
M 4.202 Marsruuterite ja kommutaatorite turvaline võrgu-aluskonfiguratsioon
M 4.203 Marsruuterite ja kommutaatorite konfigureerimise kontroll-loend
M 4.204 Marsruuterite ja kommutaatorite turvaline haldus
M 4.205 Marsruuterite ja kommutaatorite töö logimine
M 4.206 Kommutaatori portide turvamine
M 4.207 z/OS-süsteemiterminalide kasutamine ja kaitse
M 4.208 z/OS-süsteemide käivitusprotsessi kaitse
M 4.209 z/OS-süsteemide turvaline aluskonfiguratsioon
M 4.210 Operatsioonisüsteemi z/OS turvaline käitus
M 4.211 z/OS turvasüsteemi RACF kasutamine
M 4.212z zSeries -süsteemi Linux ’i kaitse
M 4.213 Logimisprotsessi kaitse z/OS all
M 4.214 Salvestuskandjate haldus z/OS-süsteemides
M 4.215 Turvakriitiliste z/OS-utiliitide kaitse
M 4.216 z/OS-süsteemipiirangute kehtestamine
M 4.217 z/OS-süsteemide koormuse haldus
M 4.218 Teave märgistike teisenduse kohta z/OS -süsteemides
M 4.219 z/OS-tarkvara litsentsivõtmete haldus
M 4.220 Unixi süsteemiteenuste (USS) kaitse z/OS-süsteemides
M 4.221 Sysplex -rööpklastrid operatsioonisüsteemis z/OS
M 4.222 Turvaprokside õige konfigureerimine
M 4.223 Proksiserverite integreerimine turvalüüsi koostisesse
M 4.224z Virtuaalsete privaatvõrkude integreerimine turvalüüsidesse
M 4.225z Logiserveri kasutamine turvalüüsis
M 4.226z Viirusskannerite integreerimine turvalüüsi koostisse
M 4.227 Lokaalse NTP -serveri kasutamine aja sünkroniseerimiseks
M 4.228 Nutitelefonide, tahvel- ja pihuarvutite turvamehhanismide kasutamine
M 4.229 Nutitelefonide, tahvel- ja pihuarvutite turvaline kasutamine
M 4.230z Nutitelefonide, tahvel- ja pihuarvutite tsentraalne haldamine
M 4.231 Nutitelefonide, tahvel- ja pihuarvutite täiendavate turbelahenduste kasutamine
M 4.232z Mälulaienduskaartide turvaline kasutamine
M 4.234 IT-süsteemide ja andmekandjate väljavahetamise kord
M 4.235 Andmete seisu võrdsustamine sülearvutites
M 4.236z Sülearvutite tsentraalne haldus
M 4.237 IT-süsteemi turvaline aluskonfiguratsioon
M 4.238 Lokaalse paketifiltri rakendamine
M 4.239 Serveri turvaline käitus
M 4.240z Serveri testimiskeskkonna rajamine
M 4.241 Klientide turvaline käitus
M 4.242z Kliendi etaloninstalleeringu loomine
M 4.243z Windowsi klientoperatsioonisüsteemide haldustööriistad
M 4.244 Windowsi klientoperatsioonisüsteemide turvaline süsteemikonfiguratsioon
M 4.245 Windowsi Group Policy Objects alusseadistused
M 4.246 Süsteemiteenuste konfigureerimine Windows Vista ja Windows 7 keskkondades
M 4.247 Windowsi klientoperatsioonisüsteemide piiratud kasutajaõigused
M 4.248 Windowsi klientoperatsioonisüsteemide turvaline installimine
M 4.249 Windowsi klientsüsteemide ajakohastamine
M 4.250z Keskse võrgupõhise autentimisteenuse valimine
M 4.251 Töötamine võõraste IT-süsteemidega
M 4.252 Koolitusarvuti turvaline konfigureerimine
M 4.253 Nuhkvara tõrje
M 4.254z Juhtmeta klaviatuuri ja hiire turvaline kasutuselevõtt
M 4.255 Infrapunaliidese kasutamine
M 4.256 SAP süsteemi turvaline installeerimine
M 4.257 SAP-installatsioonikaustade turvamine operatsioonisüsteemi tasandil
M 4.258 SAPi ABAP-pinu turvaline konfiguratsioon
M 4.259 ABAP-pinu turvaline kasutajate haldus
M 4.260 SAP-volituste haldus
M 4.261 Kriitiliste SAP volituste turvaline rakendamine
M 4.262 SAP-volituste lisakontrollide konfigureerimine
M 4.263 SAP sihtpunkti kaitse
M 4.264 SAP süsteemide tabelite otsemuudatuste piiramine
M 4.265 SAP süsteemi pakktöötluse turvaline konfigureerimine
M 4.266 SAP Java protokollistiku turvaline konfigureerimine
M 4.267 SAP Java pinu turvaline kasutajate haldus
M 4.268 SAPi Java pinu pääsuõiguste turvaline konfiguratsioon
M 4.269 SAP süsteemi andmebaasi turvaline konfiguratsioon
M 4.270 SAP logimine
M 4.271 SAP süsteemi viirusetõrje
M 4.272 SAP transportsüsteemi turvaline kasutamine
M 4.273 SAP Java protokollistiku tarkvara levitamise turvaline kasutamine
M 4.274 Salvestisüsteemide turvaline aluskonfiguratsioon
M 4.275 Salvestisüsteemide turvaline kasutamine
M 4.276 Windows Server 2003 kasutamise plaanimine
M 4.277z Windows Serverite SMB, LDAP ja RPC side kaitse
M 4.279z Windows Server 2003 laiendatud turvaaspektid
M 4.280 Turvaline põhikonfiguratsioon alates Windows Server 2003-st
M 4.281 Windows Server 2003 turvaline installeerimine ja ettevalmistus
M 4.282 Windows Server 2003 IIS põhikomponentide turvaline konfiguratsioon
M 4.283 Windows NT 4 Serveri ja Windows 2000 Serveri turvaline migratsioon Windows Server 2003-ks
M 4.284 Teenuste rakendamine alates Windows Server 2003-st
M 4.285 Mittevajalike Windows Server 2003 klientfunktsioonide deinstalleerimine
M 4.286 Windows Server 2003 Software Restriction Policy rakendamine
M 4.287 IP-kõne vahetarkvara turvaline administreerimine
M 4.288 IP-kõne lõppseadmete turvaline administreerimine
M 4.289 Ligipääsu piiramine IP-kõne komponentidele
M 4.290 IP-kõne kasutamisest tulenevad nõuded turvalüüsidele
M 4.291 IP-kõne vahendustarkvara turvaline konfiguratsioon
M 4.292 IP-kõne logimine
M 4.293z Avalike pääsupunktide turvaline käitamine
M 4.294 Pääsupunktide turvaline konfigureerimine
M 4.295 Traadita kohtvõrgu kliendi turvaline konfiguratsioon
M 4.296 Traadita kohtvõrgu sobiva haldussüsteemi kasutamine
M 4.297 Traadita kohtvõrgu komponentide turvaline kasutamine
M 4.298 Traadita kohtvõrgu komponentide regulaarne audit
M 4.299z Autentimine printerite, koopiamasinate ja multifunktsionaalsete seadmete kasutamisel
M 4.300z Printerite, koopiamasinate ja multifunktsionaalsete seadmete infoturve
M 4.301 Juurdepääsu piiramine printeritele, koopiamasinatele ja multifunktsionaalsetele seadmetele
M 4.302 Printerite, koopiamasinate ja multifunktsionaalsete seadmete logimine
M 4.303 Võrgutoega dokumendiskännerite kasutamine
M 4.304z Printerite haldamine
M 4.305 Salvestusvõimaluste piiramine (Quotas)
M 4.306z Paroolisalvestusvahenditega ümberkäimine
M 4.307 Kataloogiteenuste turvaline konfigureerimine
M 4.308 Kataloogiteenuste turvaline installeerimine
M 4.309 Kataloogiteenuste pääsuõiguste seadmine
M 4.310 Kataloogiteenuste LDAP-pöörduste seadmine
M 4.311 Kataloogiteenuste turvaline käitamine
M 4.312 Kataloogiteenuste monitooring
M 4.313 Turvaliste domeenikontrollerite kasutuse võimaldamine
M 4.314 Domeenide ja domeenikontrollerite turvaliste poliitikaseadistuste loomine
M 4.315 Active Directory töökindluse tagamine
M 4.316 Active Directory infrastruktuuri monitooring
M 4.317z Windowsi kataloogiteenuste turvaline migratsioon
M 4.318 Active Directory turvaliste haldusmeetodite rakendamine
M 4.319 VPNi lõppseadmete turvaline installeerimine
M 4.320 VPNi turvaline konfigureerimine
M 4.321 VPNi turvaline käitamine
M 4.322 Mittevajalike VPN-pääsude blokeerimine
M 4.323z Sünkroniseerimine turvapaikade ja muudatuste halduse raames
M 4.324 Automaatsete uuendusmehhanismide konfiguratsioon turvapaikade ja muudatuste haldamisel
M 4.325 Likvideerimisele kuuluvate failide kustutamine
M 4.326 NTFS funktsioonide tagamine Samba failiserveril
M 4.327 Samba tarkvarapakettide ja lähtetekstide tervikluse ja autentsuse kontroll
M 4.328 Samba serveri turvaline aluskonfiguratsioon
M 4.329 Sideprotokollide turvaline kasutamine Samba serveri kasutamisel
M 4.330 Samba serveri turvaline installeerimine
M 4.331 Samba serveri operatsioonisüsteemi turvaline konfiguratsioon
M 4.332 Samba serveri pääsuõiguste turvaline konfiguratsioon
M 4.333 Winbindi turvaline konfigureerimine Samba keskkonnas
M 4.334 SMB Message Signing ja Samba
M 4.335 Samba serveri turvaline kasutamine
M 4.336 Hulgilitsentslepinguga Windows süsteemide aktiveerimine alates Windows Vistast või Windows Server 2008-st
M 4.337z BitLockeri Drive Encryption kasutamine
M 4.338 Windows Vista ja Windows 7 failide ja registri virtualiseerimise kasutamine
M 4.339 Vahetavate andmekandjate volitamata kasutamise tõkestamine Windows Vistas ja Windows 7-s
M 4.340 Windows kasutajakonto haldamise (UAC) kasutamine alates Windows Vistast
M 4.341 Tervikluse kaitse alates Windows Vista
M 4.342z Last Access ajatempli aktiveerimine alates Windows Vistast
M 4.343z Hulgilitsentsilepinguga Windowsi süsteemide reaktiveerimine alates Windows Vistast või Windows Server 2008-st
M 4.344 Windows Vista, Windows 7 ja Windows Server 2008 süsteemi seire
M 4.345z Kaitse soovimatu infoäravoolu eest
M 4.346 Virtuaalsete IT-süsteemide turvaline konfigureerimine
M 4.347z Virtuaalsete IT-süsteemide snapshot´ide desaktiveerimine
M 4.348 Aja sünkroniseerimine virtuaalsetes IT-süsteemides
M 4.349 Virtuaalse taristu turvaline kasutamine
M 4.350 DNS-serveri turvaline aluskonfiguratsioon
M 4.351 Tsooniedastuse turve
M 4.352 DNS-i dünaamiliste värskenduste turve
M 4.353z DNSSEC kasutamine
M 4.354 DNS-serveri seire
M 4.355 Kasutajahaldus rühmatarkvarasüsteemide puhul
M 4.356 Rühmatarkvarasüsteemide turvaline installeerimine
M 4.357 Rühmatarkvarasüsteemide turvaline kasutamine
M 4.358 Rühmatarkvarasüsteemide logid
M 4.359w Veebiserveri koostisosade ülevaade
M 4.360 Veebiserveri turvaline konfiguratsioon
M 4.362 Bluetoothi turvaline konfigureerimine
M 4.363 Bluetooth-seadmete turvaline käitamine
M 4.364 Bluetooth-seadmete kasutusest kõrvaldamise reeglid
M 4.365z Terminaliserveri kasutamine graafilise tulemüürina
M 4.366 Liikuvate kasutajaprofiilide turvaline konfiguratsioon terminaliserveri keskkonnas
M 4.367 Klientrakenduste turvaline kasutamine terminaliserveril
M 4.368 Terminaliserveri keskkonna regulaarne audit
M 4.369 Telefoni automaatvastaja turvaline kasutamine
M 4.370z Anoubise kasutamine Windowsis
M 4.371 Mac OS X-ga töötavate klientsüsteemide konfigureerimine
M 4.372 FileVaulti kasutamine Mac OS X-s
M 4.373 Mittevajaliku riistvara desaktiveerimine Mac OS X-s
M 4.374 Kasutajakontode juurdepääsukaitse Mac OS X-s
M 4.375z Sandbox ’i funktsioonide kasutamine Mac OS X-s
M 4.376 Paroolisuuniste kindlaksmääramine Mac OS X-s
M 4.377z Mac OS X digisignatuuride kontrollimine
M 4.378 Programmide pääsuõiguste piiramine MAC OS X-s
M 4.379 Andmete turvaline talletamine ja transportimine Mac OS X-s
M 4.380w Apple Software Restore’i kasutamine Mac OS X-s
M 4.381z Exchange’i System-andmebaaside krüpteerimine
M 4.382 OpenLDAP installatsioonipakettide valik ja kontrollimine
M 4.383 OpenLDAP turvaline installimine
M 4.384 OpenLDAP turvaline konfiguratsioon
M 4.385 OpenLDAP kasutatava andmebaasi konfiguratsioon
M 4.386 Atribuutide piiramine OpenLDAP puhul
M 4.387 OpenLDAP pääsuõiguste turvaline andmine
M 4.388 OpenLDAP turvaline autentimine
M 4.389 OpenLDAP partitsioonid ja replikatsioonid
M 4.390 OpenLDAP turvaline ajakohastamine
M 4.391 OpenLDAP turvaline käitamine
M 4.392 Autentimine veebirakendustes
M 4.393 Sisestuste- ja väljastuste põhjalik valideerimine veebirakendustes ja veebiteenustes
M 4.394 Seansihaldus veebirakendustes
M 4.395 Tõrkekäsitlus veebirakendustes ja veebiteenustes
M 4.396 Veebirakenduste kaitsmine keelatud automaatkasutuse eest
M 4.397 Veebirakenduste turvet puudutavate sündmuste logimine
M 4.398 Veebirakenduste turvaline konfiguratsioon
M 4.399 Andmete ja sisu kontrollitud lisamine veebirakendustesse
M 4.400 Turbe seisukohalt oluliste andmete väljastamine veebirakendustes
M 4.401 Konfidentsiaalsete andmete kaitse veebirakendustes
M 4.402 Juurdepääsukontroll veebirakendustes
M 4.403 Cross-Site Request Forgery (CSRF, XSRF, Session Riding) tõkestamine
M 4.404 Veebirakenduste turvalise loogika kavandamine
M 4.405 Ressursside blokeerimise (DoS-rünnete) tõkestamine veebirakendustesja veebiteenustes
M 4.406z Clickjacking-rünnete tõkestamine
M 4.407 OpenLDAP kasutamise logimine
M 4.408w Windows Server 2008 uute turbefunktsioonide ülevaade
M 4.409w Windows Server 2008 soetamine
M 4.410z Võrgu juurdepääsukaitse kasutamine Windowsis
M 4.411z DirectAccessi turvaline kasutamine Windowsis
M 4.412z Windows Server 2003 turvaline migreerimine Server 2008-ks
M 4.413z Hyper-V-ga virtualiseerimise turvaline kasutamine
M 4.414w Windows Server 2008 Active Directory uuenduste ülevaade
M 4.415z Biomeetriliste autentimisvõimaluste turvaline kasutamine Windowsis
M 4.416z Windows Server Core'i kasutamine
M 4.417 Paikade haldus WSUS-iga alates Windows Server 2008-st
M 4.418 Windows Server 2008 kasutamise planeerimine
M 4.419z Rakenduste juhtimine AppLockeriga alates Windows 7-st
M 4.420 Windows 7 tegevuskeskuse turvaline kasutamine
M 4.421 Windows PowerShelli turve
M 4.422z BitLocker To Go kasutamine alates Windows 7-st
M 4.423 Kodugrupi funktsiooni kasutamine Windows 7-s
M 4.424z Kodugrupi funktsiooni kasutamine Windows 7-s
M 4.425 Vaulti ja Cardspace’i funktsiooni kasutamine Windows 7-s
M 4.426 Lotus Notesi/Domino keskkonna arhiveerimine
M 4.427 Lotus Notesi/Domino turbe seisukohalt oluline logimine ja analüüs
M 4.428 Lotus Notesi/Domino keskkonna audit
M 4.429 Lotus Notesi/Domino turvaline konfiguratsioon
M 4.430 Logiandmete analüüs
M 4.431 Logimise jaoks oluliste andmete valik ja töötlemine
M 4.432 Serveriteenuste turvaline konfiguratsioon
M 4.433z Serveriteenuste turvaline konfiguratsioon
M 4.434 Eraldiseisvate seadmete kasutamine
M 4.435z Isekrüpteerivad kõvakettad
M 4.447 SAN-Fabricu tervikluse tagamine
M 4.448z Krüpteeringu kasutamine salvestisüsteemides
M 4.449z Tsoonide kontseptsiooni juurutamine
M 4.450 Veebiteenuste andmeside turve
M 4.451w Veebiteenuste värsked standardid
M 4.452 Veebiteenuse seire
M 4.453z Pääsmikuteenuse (Security Token Service) kasutamine
M 4.454 Veebiteenuste kaitsmine keelatud kasutuse eest
M 4.455 Volitamine veebiteenustes
M 4.456 Autentimine veebiteenustes
M 4.457 Teenusetarbijate turvaline lahutamine veebirakendustes ja veebiteenustes
M 4.458 Veebiteenuste kasutuselevõtu planeerimine
M 4.459 Krüpteeringu kasutamine pilvteenustes
M 4.462z Sissejuhatus pilveteenuse kasutamisse
M 4.463 Rakenduse turvaline installeerimine
M 4.464 Turbe tagamine rakenduste igapäevatöös
M 4.465 Mobiil- ja nutitelefonide ning tahvel- ja pihuarvutite kasutuselt kõrvaldamine
M 4.466 Viirusetõrjeprogrammide kasutamine nutitelefonides ning tahvel- ja pihuarvutites
M 4.467 Nutitelefonide, tahvel- ja pihuarvutite rakenduste valimine
M 4.468 Isikliku ja tööalase kasutamise lahutamine nutitelefonides ning tahvel- ja pihuarvutites
M 4.469 GSM-koodide sissesmugeldamise tõkestamine telefonifunktsioonidega lõppseadmetes
M 4.471 Windows 8 uute turbefunktsioonide ülevaade
M 4.472 Andmete kokkuhoid Windows 8 puhul
M 4.473 XML-transpordikonteinerite pealtkuulamise kaitse SOA-s
M 4.474 Turvaaukude kaitse SOA Backend-rakendustes
M 4.475 Kaitse identiteediteenuste teesklusrünnete vastu
M 4.476 WS-Notification-Subscription’i kaitse Broker’is
M 4.477 WS-Notification-Subscription’i kaitse
M 4.478 Võtmehaldus SOA-s
M 4.479 Poliitikate kaitse SOA-s
M 4.480 WS-Resource’i kaitse SOA-keskkondades
M 4.481 Ühendusevaba SOAP-suhtluse turvaline kasutamine
M 4.482 Integreeritud süsteemide funktsioonide riistvaraline teostamine
M 4.483 Krüptograafiliste protsessorite ja kaasprotsessorite (Trusted Platform Module) kasutamine integreeritud süsteemides
M 4.484 Salvesti kaitse integreeritud süsteemides
M 4.485 Turvaline operatsioonisüsteem integreeritud süsteemide jaoks
M 4.486z Integreeritud süsteemide vastupanuvõime külgkanalrünnete vastu
M 4.487z Urkimiskaitse (tuvastamine, takistamine, tõrje) integreeritud süsteemides
M 4.488 Mittekasutatavate liideste ja teenuste inaktiveerimine integreeritud süsteemides
M 4.489 Kaitstud ja autenditud buutimisprotsess integreeritud süsteemides
M 4.490 Seadmemoodulite funktsiooni automaatseire (BIST) integreeritud süsteemides
M 4.491 Silumisvõimaluste tõkestamine integreeritud süsteemides
M 4.492 Integreeritud veebiserveri turvaline konfiguratsioon ja kasutamine
M 4.493z Arenduskeskkonna valimine tarkvaraarenduse jaoks
M 4.494 Arenduskeskkonna turvaline kasutamine
M 4.495 Tarkvaraarenduse turvaline süsteemikujundus
M 4.496 Väljatöötatud tarkvara turvaline installeerimine
M 4.497 Võrguhaldussüsteemi turvaline installeerimine
M 4.498 Single-Sign-On’i turvaline kasutamine
M 4.499 Identiteedi- ja volituste halduse süsteemide asjakohane valik
M 4.500 Identiteedi- ja volituste halduse süsteemide asjakohane kasutamine
M 4.501 Kiirgusturve
M 4.E1 ID-kaardi/PKI lahenduste turvaline seadistamine
M 4.E2 ID-kaardi/PKI lahenduste turvaline seadistamine
M 4.E3 ID-kaardi, digi-ID ja mobiil-ID ning nende sertifikaatide õigeaegne uuendamine
M 4.E4 Juurdepääsutõendiga määratud signeerimisressursi seire ja uuendamine
M 4.E5 Nõuded ID-kaardi/PKI lahendusi kasutavale turvalisele autentimisele
M 4.E6 Keeld anda digiallkirja autentimisvõtmepaari ja PIN1-koodi kasutades