M 4.83 Võrgukomponentide riistvara ja tarkvara värskendamine ja täiendamine


Algatamise eest vastutavad: IT-juht, IT-turvaosakond
Rakendamise eest vastutavad: administraator

Tarkvara värskendamise (update) abil saab kõrvaldada selle kitsaskohti ja täiendada funktsioone. See puudutab näiteks aktiivsete võrgukomponentide nagu kommutaatorite ja marsruuterite käitustarkvara, kuid ka võrguhaldustarkvara. Värskendused on eriti vajalikud siis, kui leitakse mõni puudujääk, mis mõjutab võrgu turvalist kasutamist, kui rikked esinevad korduvalt või funktsiooni täiendamine on vajalik turvatehniliste nõuete või erialaste nõudmiste tõttu. Ka riistvara uuendamine võib olla teatud juhtudel kasulik, nt kui kommutaatori uuem versioon pakub kõrgemat edastus- ja filtreerimisjõudlust. Nende meetmetega on võimalik suurendada käideldavust, terviklust ja konfidentsiaalsust.


Enne uuendamist või värskendamist tuleb hoolikalt kontrollida uute komponentide funktsioone, ühilduvust ja usaldusväärust. Seda on kõige mõistlikum teha füüsiliselt eraldatud testvõrgus, enne kui värskenduse või uuenduse kasutuselevõttu tootmisvõrgus (vt M 4.78 Konfiguratsioonimuudatuste hoolikas teostamine).

Täiendav kontrollküsimus: